آموزشگاه علمی نامی یزد

با نامی، نامی شوید.

سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ریاضی 98


سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور سراسری سال 98 رشته ریاضی نظام جدید و قدیم در ادامه مطلب جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. تعداد 164 هزار و 241 داوطلب در کنکور ریاضی 98 شرکت ثبت نام کرده اند. برای مشاهده و دریافت سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ریاضی 98 نظام جدید و قدیم که توسط اساتید مختلف برای سایت کنکور فرستاده میشود، به ادامه مطلب بروید.


۰ نظر
با نامی، نامی شوید.

سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 98

سوالات و پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور سراسری سال 98 رشته تجربی نظام جدید و قدیم در ادامه مطلب جهت دانلود رایگان قرار گرفته است. تعداد 637 هزار و 246 داوطلب در کنکور تجربی 98 شرکت ثبت نام کرده اند. برای مشاهده و دریافت سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی 98 نظام جدید و قدیم که توسط اساتید مختلف برای سایت کنکور فرستاده میشود، به ادامه مطلب بروید.


۰ نظر
با نامی، نامی شوید.

جزوه فصل چهارم شیمی دوازدهم


Jozve_Shimi_12_Fasl_4_Babazadeh.pdf

Jozve_Shimi_12_Fasl_4_Hajinejad.pdf

۰ نظر
با نامی، نامی شوید.

جزوه فصل سوّم شیمی دوازدهم


Jozve_Shimi_12_Fasl_3_Hajinejad.pdf

Jozve_Shimi_12_Fasl_3_Lakzaee.pdf

۰ نظر
با نامی، نامی شوید.