آموزشگاه علمی نامی یزد

با نامی، نامی شوید.

جزوه فصل دوّم شیمی دوازدهم


Jozve_Shimi_12_Fasl_2_Active.pdf

Jozve_Shimi_12_Fasl_2_Derafshian.pdf

۰ نظر
با نامی، نامی شوید.

جزوه فصل اوّل شیمی دوازدهم


Jozve_Shimi_12_Fasl_1_Hajinejad.pdf

Jozve_Shimi_12_Fasl_1_Konkur_in.pdf

۰ نظر
با نامی، نامی شوید.

روش درس خواندن رتبه های برتر کنکور


آموزش نحوه مطالعه دروس مختلف کنکور به روش رتبه های برتر آزمون سراسری

به همراه آموزش روشهای مختلف تست زنی + افزایش دقت + نحوه خلاصه نویسی و …

۰ نظر
با نامی، نامی شوید.

انتخاب رشته کنکور سراسری 99

 

 

۰ نظر