نام دوره‌های آموزشی :


1. دوره‌های جمع بندی دروس پایه [دهم-یازدهم] ویژه دانش آموزان کنکوری

بازه زمانی : عید نوروز - تابستان


2. دوره های پیشخوانی دروس ویژه دانش آموزان دهم، یازدهم و دوازدهم

پیشخوانی دروس دهم ویژه نهمی ها

پیشخوانی دروس یازدهم ویژه دهمی ها

پیشخوانی دروس دوازدهم ویژه یازدهمی ها

بازه زمانی : تابستان


3. دوره‌های آموزشی تکنیک‌های تست زنی سریع ویژه دانش آموزان دهم، یازدهم و دوازدهم

بازه زمانی : طول سال تحصیلی


4. مشاوره تحصیلی شامل :

* هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان نهم

* برنامه ریزی تحصیلی ویژه تمامی دانش آموزان

* مشاوره انگیزشی ویژه تمامی دانش آموزان

* تحلیل کارنامه آزمون های قلمچی، گاج، گزینه 2 و ..... و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء سطح علمی

* انتخاب رشته کنکورهای سراسری ویژه دانش آموزان کنکوری


5. کلاس های آمادگی امتحانات نوبت اول و دوم ویژه دانش آموزان دهم و یازدهم


6. کلاس های آمادگی امتحانات نهایی ویژه دانش آموزان دوازدهم


7. برگزاری آزمون های جامع چهارگزینه ای نامی