آموزشگاه علمی نامی یزد

با نامی، نامی شوید.

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شیمی دوازدهم» ثبت شده است

جزوه فصل دوّم شیمی دوازدهم


Jozve_Shimi_12_Fasl_2_Active.pdf

Jozve_Shimi_12_Fasl_2_Derafshian.pdf

۰ نظر
با نامی، نامی شوید.

جزوه فصل اوّل شیمی دوازدهم


Jozve_Shimi_12_Fasl_1_Hajinejad.pdf

Jozve_Shimi_12_Fasl_1_Konkur_in.pdf

۰ نظر
با نامی، نامی شوید.